Aktivere AHCI etter Windows-installasjonen

Hvis du aktiverer AHCI i UEFI etter du ha installert Windows, du vil få problemer, fordi du må anpasse Windows først.

  1. start Windows
  2. trykk Win+R
  3. skriv inn regedit og trykk OK
  4. Navigere til HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci
  5. Justere verdi av Start0
  6. start PC på nytt og aktivere AHCI i UEFI

Schreibe einen Kommentar