Windows 10: Tildele nettverksprofil

Windows 7 pleide å vise deg et vindu nå du tilkoblet deg til et nettverk, men Windows 10 gjøre det ikke lengre. Du må bruke registerredigeringen nå.

  1. Åpne registerredigeringen ved å trykke Win+R-taster og skrive inn regedit
  2. Navigere til: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ NetworkList\ Profiles\ <profilnummer>
  3. Anpasse verdien på Category
    1. 0 = offentlig
    2. 1 = privat
    3. 2 = domene

Schreibe einen Kommentar