Windows: Større batteriikon

Hvis batteriikonet dit er ikke stor nok, du kan endre dette.

Bare bruker programmet BatteryBar. Du kan laste ned programmet her: batterybarpro.com

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.